KADRA PRACUJĄCA W HOSTELU:


Mgr  Wojciech Latkowski ---- Kierownik Hostelu

Mgr  Monika Bąk ---- Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień - z-ca Kierownika Hostelu ds. terapii

 

 

Józef Zdral ---- Gospodarz domu

Mirosław Styk ---- Pracownik gospodarczy